Mikael Jacquet grundade Total Elkontroll 2010.

I dag driver Mikael Jacquet Total Elkontroll och ses av andra i branschen som mycket kompetenta och seriösa. Vi eftersträvar alltid bästa resultat och är att redo för nya utmaningar. Att planera innan man gör något är vårat ledmotto.


Mikael Jacquet

Kompetenser

Jag är aktiv inom el-branschen och har så varit i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag ser mig själv som en driven och målmedveten person. En styrka jag besitter är att skapa en bra arbetsatmosfär runt mig och jag är mån om de som jobbar med mig. Jag ser mig själv som en sympatisk person som har lätt till skratt. Jag leder stora som små arbetsgrupper och får alla motiverade mot ett och samma mål under en trivsam miljö. Jag har med åren även lärt mig att lyssna på mina medarbetare och jag kan ta ett steg tillbaka och låta någon annan styra och komma till tals, och på så sätt få andra att växa och känna trygga med ansvar i olika roller.

Nuvarande och tidigare befattningar

Nuvarande och tidigare befattningar

Utbildning

Arbetslivserfarenhet

Referensuppdrag